Ρωμαϊκά λουτρά Σιναΐτας

Ρωμαϊκά λουτρά Σιναΐτας

Κοντά στον οικισμό των Κάτω Ασιτών βρίσκονται λουτρά που ανάγονται στη ρωμαϊκή εποχή (67 π.Χ-330 μ.Χ). Συγκεκριμένα, τα λουτρά βρέθηκαν στην περιοχή «Σιναΐτας», όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Ριζηνία. Για τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο (961 -1204 μ.Χ.) δεν υπάρχουν πληροφορίες για το χωριό. Το πιθανότερο είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, τα ρωμαϊκά λουτρά μετατράπηκαν σε ναό αφιερωμένο στην Αγία Αικατερίνη. Πρόκειται για μια ήρεμη περίοδο, η οποία λήγει με την κατάληψη της Κρήτης από τους Ενετούς το 1204 μ.Χ.

Scroll to Top