Νεώρια

line-1-1.jpg

Απέναντι από το Φρούριο του Κούλε που δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού λιμανιού κτίζονται από τους ενετούς τρία συγκροτήματα νεωρίων σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Πρόκειται για θολοσκεπείς επιμήκεις κατασκευές, όπου κάθε θόλος προοριζόταν για μια γαλέρα. Δίπλα στα νεώρια βρίσκεται η αποθήκη άλατος.

vertical_line_poi-1-1.jpg

PHOTO

line

gallery

Scroll to Top
Scroll to Top