Ενετικό Λιμάνι

Νεώρια

Νεώρια

Απέναντι από το Φρούριο του Κούλε που δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού λιμανιού κτίζονται από τους ενετούς τρία συγκροτήματα νεωρίων σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Πρόκειται για θολοσκεπείς επιμήκεις κατασκευές, όπου κάθε θόλος προοριζόταν για μια γαλέρα. Δίπλα στα νεώρια βρίσκεται η αποθήκη άλατος.

Νεώρια Read More »

Κούλες

Κούλες

Καστέλλο ντελ Μόλο (Castello del Molo), Ρόκκα α Μάρε (Rocca a Mare), Κούλες, (όπως ονομάστηκε κατά την οθωμανική περίοδο),αποτελούν ονομασίες που αποδίδονται στο θαλάσσιο Φρούριο που δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού λιμανιού. Το Φρούριο χτίστηκε από τους Ενετούς, κατά τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας τους στο Χάνδακα, πριν από την κατασκευή της νέας ενετικής οχύρωσης,

Κούλες Read More »

Φρούριο Κούλες (Rocca a Mare)

Φρούριο Κούλες (Rocca a Mare)

Καστέλλο ντελ Μόλο (Castello del Molo), Ρόκκα α Μάρε (Rocca a Mare), Κούλες, (όπως ονομάστηκε κατά την οθωμανική περίοδο),αποτελούν ονομασίες που αποδίδονται στο θαλάσσιο Φρούριο που δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού λιμανιού. Το Φρούριο χτίστηκε από τους Ενετούς, κατά τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας τους στο Χάνδακα, πριν από την κατασκευή της νέας ενετικής οχύρωσης,

Φρούριο Κούλες (Rocca a Mare) Read More »

Scroll to Top