Άγιος Ιωάννης Ριγολόγος

Άγιος Ιωάννης Ριγολόγος

Επισκεφτείτε στο Ρουκάνι τον βυζαντινό ναό του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου που βρίσκεται μέσα στο χωριό. Ο ναός χρονολογείται στον 11ο αιώνα και διαθέτει υπολείμματα τοιχογραφιών. Το σπουδαίο οικοδόμημα αποτελεί εξαίρετο δείγμα σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Πρόκειται για αρχιτεκτονικό τύπο ναού που αποτελεί τη χαρακτηριστική έκφραση της βυζαντινής ναοδομίας και είναι δημιούργημα της Μακεδονικής Αναγέννησης (867-1056). Μάλιστα, η κατασκευή του απαιτεί εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές γνώσεις και υψηλό σχεδιασμό, γεγονός που παραπέμπει στην υπόθεση ότι οι κατασκευαστές του κτίσματος προέρχονταν από την πρωτεύουσα του τότε βυζαντινού κράτους, την Κωνσταντινούπολη.

Στον ευρύτερο χώρο του Αγίου Ιωάννη, βρέθηκε τμήμα ρωμαϊκής δεξαμενής και μια σειρά τάφων ενετικής περιόδου, των οποίων τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του χώρου ως μοναστηριού. Στον χώρο έχει βρεθεί και μολύβδινη σφραγίδα με χαραγμένο το όνομα του Ανδρέα Ρουκάνη, ηγουμένου της Μονής, η οποία σήμερα εκτίθεται στο ιστορικό Μουσείο.
Η εκκλησία γιορτάζει στις 29 Αυγούστου, οπότε και διοργανώνεται παραδοσιακό πανηγύρι από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού στο οποίο αξίζει να πάτε!

Scroll to Top