Κρήνες

Οι βενετσιάνικες κρήνες και οι οθωμανικές βρύσες, που σήμερα κοσμούν ως μνημεία την πόλη του Ηρακλείου, στην Ενετική και την Οθωμανική κυριαρχία δημιουργούνται για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Το νερό, εκτός από απαραίτητο στοιχείο για την καθημερινή επιβίωση, αποτελεί επιπλέον κομβικό σημείο των οθωμανικών θρησκευτικών πρακτικών.
Η πόλη του Χάνδακα υποφέρει συχνά από λειψυδρία και η μέριμνα για τη μεταφορά νερού από κοντινές πηγές είναι πρωταρχική, ενώ η κατασκευή δημοσίων κρηνών αποτελεί, κυρίως στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, φιλανθρωπικό έργο. Παράλληλα, κατασκευάζονται κομψά περίπτερα σε κεντρικούς δρόμους, που προσφέρουν αφιλοκερδώς νερό στους περαστικούς.
Σε κάθε περίπτωση, οι βενετσιάνικες κρήνες και οι οθωμανικές βρύσες κοσμούνται με στοιχεία, που υποδηλώνουν την εποχή που κτίστηκαν, καθώς αποτελούν δείγμα της ισχύος και της φροντίδας του κατασκευαστή τους για την πόλη.
Scroll to Top