Χαμηλές Πλατείες

Χαρακτηριστικό στοιχείο του προμαχώνα αποτελεί η χαμηλή πλατεία (piazza bassa). Πρόκειται για μια κατασκευή που διαμορφώνεται στο σημείο ένωσης του προμαχώνα με το ευθύγραμμο τμήμα και σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του προμαχώνα και ψηλότερο από αυτό της τάφρου. Κάθε χερσαίος προμαχώνας διέθετε δυο χαμηλές πλατείες.

Οι χώροι αυτοί προστατεύονταν από τα ορεκιόνι (orecchioni) του προμαχώνα (αντίστοιχα κυκλικά τμήματα – προεξοχές σε σχήμα λοβού).

Σε κάθε χαμηλή πλατεία κατασκευάζονται από χώμα και επενδύονται με ισχυρή τοιχοποιία τα μερλόνι (merloni). Σε αυτά ανοίγονται δύο κτιστές κανονιοθυρίδες για την τοποθέτηση των κανονιών που προστάτευαν το ευθύγραμμο τμήμα με την τάφρο και τον απέναντι προμαχώνα. Η μια απ’ τις κανονιοθυρίδες ήταν ανοιχτή και η άλλη καλυμμένη, με διαφορετικό εύρος σκόπευσης και επομένως κατόπτευσης της περιοχής.

Η επικοινωνία των στρατιωτών με την πόλη και την τάφρο γινόταν μέσα από λιθόστρωτους θολοσκεπείς διαδρόμους (sortite), που είχαν ανοιχθεί κάτω από τις επιχωματώσεις.

PHOTO

line

gallery

Scroll to Top